Ogłoszenie o podziale spółki Impel Security Polska

W związku z zamiarem podziału spółki „Impel Security Polska” Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej „Impel Security Polska” Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029165) na istniejącą Spółkę Przejmującą „Cash Handling Partner” Sp. z o.o. w organizacji, stosownie do treści przepisu art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki uczestniczące w podziale uzgodniły plan podziału, o treści jak w załącznikach.

Dowiedz się więcej 

EKSPERT RADZI

Bezpieczeństwo to podstawa: imprezy masowe

Wraz z początkiem lata rozpoczyna się sezon dużych, zwykle plenerowych wydarzeń – koncertów, festynów, festiwali i innych wielkich imprez tematycznych. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę uczestników takich przedsięwzięć, na pierwszy plan wysuwa się zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprezy. Co warto wiedzieć, o czym musi pamiętać organizator, jak powinni zachowywać się uczestnicy?

Dowiedz się więcej 

Ekspert radzi

Jak się zachować podczas alarmu bombowego?

W 2015 r. w Europie odnotowano 15 zamachów terrorystycznych. We Wrocławiu, tylko w ciągu tygodnia, miały miejsce dwa alarmy bombowe.

Zagrożenia terroryzmem stają się coraz bardziej realne. Ekspert Impela radzi, jak zachować się w takiej sytuacji.

Dowiedz się więcej 

Szukasz ekspertów?

Skontaktuj się z nami.

Znajdź najbliższy oddział

Zaufali nam