Opis skladników majątku przenoszonego do CHC

Opis skladników majątku przenoszonego do CHC