Opis składnikó majątku przenoszonego do CHC

Opis składnikó majątku przenoszonego do CHC