Ustalenie wartości majątku ISP

Ustalenie wartości majątku ISP