Bezpieczne Centrum Handlowe

Impel Security Polska realizuje program BEZPIECZNE CENTRUM HANDLOWE polegający na wyposażeniu najemców w piloty napadowe podłączone do lokalnego Centrum monitoringu. Zastosowana technologia gwarantuje skuteczność przesyłania sygnałów oraz zapewnia niezwłoczne podjęcie reakcji w przeciwieństwie do modelu opartego wyłącznie o zewnętrzne grupy interwencyjne. Pracownicy ochrony są stale obecni na obiekcie i dzięki temu szybko docierają na miejsce zdarzenia gotowi do podjęcia działań. Mogą natychmiast udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, dokonać ujęcia lub zapobiec zakłóceniu porządku publicznego. Jeśli zachodzi taka konieczność wzywają dodatkowe wsparcie: policję, pogotowie ratunkowe, straż czy serwis techniczny.

Informacje o sposobie funkcjonowania Programu zawierają specjalne naklejki rozmieszczone w widocznych miejscach obiektu takich jak: ciągi komunikacyjne, parkingi, windy, toalety.

Więcej informacji na temat programu Bezpieczne centrum Handlowe znajdą Państwo tutaj.