Dedykowane narzędzie raportowania i rejestracji zdarzeń dla PKP

Zapewnianie bezpieczeństwa wiąże się często z koniecznością przygotowania specjalnych rozwiązań, dedykowanych dla Klientów. Są to między innymi specjalne aplikacje, które służą do rejestracji online zdarzeń podczas pełnienia służby, zapewniając automatyczne raportowanie wg określonych standardów i wymagań.

Przykładem takiego rozwiązania jest  aplikacja, przygotowana specjalnie na potrzeby zapewniania bezpieczeństwa na dworach PKP. Pracownicy ochrony za pomocą urządzeń mobilnych odnotowują interwencje, podając przyczynę, jakie służby były dodatkowo wzywane i jaki był efekt interwencji. Służby nadzoru bezpieczeństwa Polskich Kolei Państwowych mają dzięki temu skumulowane raporty z codziennej pracy służb ochrony z wielu miejsc na terenie kraju.

aplikacja dworce PKP