Eksperci z Impel na szkoleniach z produktów technologii ochrony Hikvision

W dniach 27-28 lutego 2018 pracownicy Biura Technologii Ochrony uczestniczyli w dedykowanym szkoleniu i warsztatach HCSA (Hikvision Certified Security Associate).

Warsztaty HCSA koncentrowały się na ugruntowaniu wiedzy z zakresu projektowania, instalacji i konserwacji Systemów Telewizji w Układzie Zamkniętym CCTV.
Certyfikat HCSA oprócz udokumentowania umiejętności technicznych, oferuje również korzyść w postaci potwierdzenia zaawansowanego poziom kompetencji, wiedzy i doświadczenia – co jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez klientów lub inwestorów przy wyborze integratora i instalatora do wykonania systemów nadzoru wideo dla nowych i modernizowanych obiektów.
Certyfikat HCSA wydany przez Producenta jest uniwersalnym certyfikatem honorowanym we wszystkich krajach na całym świecie.

Wszyscy uczestnicy uzyskali wynik pozytywny z egzaminu sprawdzającego.