Elektroniczna Książka Zdarzeń cz. I – rozwiązanie nie tylko na potrzeby służb ochrony Impel Security Polska

Newralgicznym miejscem w każdym systemie ochrony są przejścia dla ruchu pieszego i kołowego oraz wejścia do budynków/recepcje. W większości przypadków pracownicy ochrony pełniący służbę na takich posterunkach wyposażeni są w narzędzia umożliwiające ewidencję ruchu oraz osób. Często jednak wykorzystują przestarzałe, papierowe księgi ewidencji.

EKZ
W czasach, gdy automatyzacja procesów, zwiększanie efektywności pracy oraz dokładne analizowanie danych są coraz częściej oczekiwane przez Klientów, potrzebne jest unowocześnienie narzędzi, którymi posługują się pracownicy ochrony.Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom spółka Impel Security Polska opracowała i wdrożyła autorską aplikację, która służy nie tylko do ewidencjonowania zdarzeń wymaganych przepisami, ale umożliwia wymianę informacji w czasie rzeczywistym z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Ponadto aplikacja może być wsparciem w zawiadywaniu majątkiem firmy. Elektroniczna Księga Zdarzeń (EKZ), to oprogramowanie działające w chmurze, do działania którego wystarczy komputer (lub dowolne urządzenie przenośne) wyposażone w łącze internetowe. Oprócz mobilności rozwiązanie zapewnia elastyczność i skalowalność, dzięki czemu wielu klientów przystosowuje ją do indywidualnych wymagań.

System EKZ zainstalowany na każdym posterunku gwarantuje dostęp do pełnej informacji o zdarzeniach do których dochodzi na obiektach:

  • rejestracja i ewidencja osób oraz pojazdów (wydawanie przepustek, wpis danych pojazdów),
  • ewidencja ruchu materiałowego (wwóz i wywóz towarów),,
  • ewidencja zdarzeń wymaganych przez tzw. Księgę Służby, w szczególności interwencje służb ochrony, wzywane służby zewnętrzne (patrole interwencyjne, Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Techniczne itp.),
  • zarządzanie służbą – menedżer Impel Security z jednego miejsca ma dostęp do pracowników ochrony na wszystkich posterunkach i obiektach klienta, z możliwością komunikacji online.

System umożliwia pełne raportowanie wraz z filtrowaniem i wyszukiwaniem zdarzeń przez dowolny okres, co znacznie ułatwia prowadzenie spraw odszkodowawczych, postępowań wyjaśniających itd. Jest to doskonałe narzędzie do zarządzania jakością ochrony: wydawanie poleceń służbowych i kontrola wykonania zadań w czasie rzeczywistym to nie tylko wygoda dla osoby, która jest w firmie odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa, ale również usprawnienie pracy osobom z różnych działów, np. logistyki, administracji czy nawet księgowości (można sprawdzić zasadność faktur).

Aplikacja EKZ jest przystosowana do przygotowania jej pod niemal dowolne potrzeby. Zachęcamy naszych klientów do jej szerokiego stosowania, a naszym potencjalnym partnerom gwarantujemy elastyczne podejście w rozwiązywaniu potrzeb.

(w kolejnej części opiszemy przykładowe zastosowania EKZ pod kątem optymalizacji procesów u naszych klientów)