Głos w dyskusji o rynku cash handling w Polsce – Wojciech Wesoły dla miesięcznika BANK

III Kongres Obrotu Gotówki rozpalił niemal do czerwoności dyskusję o kondycji rodzimego rynku cash logistic. Spółka Grupy, Impel Cash Solutions, jest jednym z kluczowych dostawców tego produktu i boleśnie odczuwa wszelkie problemy występujące na rynku pracy oraz w  branży ochroniarskiej. Tytuł publikacji – Standard i technologie, ale partnerstwo przede wszystkim – nakreśla kluczowy kierunek, jaki powinni przyjąć wszyscy uczestnicy rynku, zarówno banki komercyjne i bank centralny, jak również firmy technologiczne, dostawcy CiT, czy nawet firmy retail. Wszystkim powinna przyświecać  idea współpracy i wzajemnego zrozumienia, by z łatwością mogła zaistnieć automatyzacja procesów i standaryzacja.

O tym i innych uwarunkowaniach rynku cash logistic w wypowiedzi Wojciecha Wesołego, wiceprezesa Impel Cash Solutions można przeczytać w październikowym miesięczniku Bank.

BANK – wypowiedź Wojciecha Wesołego