Gotówka ma się dobrze – Impel Cash Solutions uczestnikiem Kongresu Obrotu Gotówki

4 września odbył się Kongres Obrotu Gotówki zorganizowany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Związek Banków Polskich. To już trzecia edycja Kongresu, która przyciągnęła ponad 250 uczestników. Coraz liczniejsze grono słuchaczy potwierdza, że Kongres stał się istotną platformą dyskusji o perspektywach rozwoju obrotu gotówkowego w Polsce, w którym biorą udział główni uczestnicy rynku: NBP, banki, firmy CIT, dostawcy technologiczni. Wśród uczestników pojawiła się silna reprezentacja spółki Impel Cash Solutions a Wiceprezes Wojciech Wesoły miał okazję uczestniczyć w panelu dyskusyjnym nt. Perspektywy rozwoju rynku obrotu gotówki.

 

Gotówka, której łączna wartości w obiegu w Polsce szacowana jest na przeszło 192 MLD PLN, nadal stanowi zdecydowaną większość w strukturze realizowanych na rynku transakcji. Transport i obsługa gotówki stale podlegają skomplikowanym procesom. Z jednej strony klienci oczekują elastycznego reagowania na potrzeby i przeciwdziałania sytuacjom awaryjnym oraz dynamicznego dostosowania do zmieniających się realiów formalno-prawnych. Z drugiej strony mamy sektor firm realizujących usługi cash handling, które widzą i wdrażają nowe standardy, technologie i procesy, jednak działania te są mocno spowalniane przez trudna sytuację kadrową. Kluczowym staje się więc dobra współpraca i partnerstwo na linii klient – usługobiorca. O tych i innych problemach, z jakimi boryka się branża cash handlingu, rozmawiali uczestnicy rynku. Poruszono wiele ważnych kwestii, padły deklaracje, pojawiły się pomysły. Za rok okaże się, które z nich uda się zrealizować.

 

zdjęcia: Kongres Obsługi Gotówki/M. Stokłosa