Grupa Impel na EEC w Katowicach

Przedstawiciele Grupy Impel wzięli udział w dyskusjach VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, która odbyła się 20-22 kwietnia w Katowicach.

W trzydniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących konferencji uczestniczyło ponad sześć tysięcy gości w śród nich czołowi decydenci polityczni oraz prezesi największych polskich i zagranicznych firm, eksperci i biznesmeni, którzy rozmawiali o innowacyjnej Europie, przemyśle, polityce regionalnej, klimacie oraz odpowiedzialnym biznesie.

Prezes Zarządu Impel S.A. Grzegorz Dzik weziął udział w panelu dyskusyjnym: Polityka gospodarcza – Polska 2020”, podczas którego wypowiadał się na temat roli otoczenia regulacyjnego i wpływu administracji państwowej na warunki biznesu w Polsce.
Prezes Zarządu Impel Cleaning Bogdan Dzik debatował o zmianach w Ustawie Zamówień Publicznych i zmianach na rynku pracy oraz ich wpływie na outsourcing i bezpieczeństwo usług w szpitalach w dyskusji na temat: „Zdrowy szpital, czyli jaki?”
Prezes Vantage Development Edward Laufer uczestniczył w dwóch panelach tematycznych: budownictwo i mieszkalnictwo, które były poświęcone tematom związanym z rynkiem nieruchomości komercyjnych oraz budownictwem mieszkaniowym.