Impel Cash Solutions na seminarium „Nowe obowiązki i regulacje na rynku obsługi gotówki w praktyce banku spółdzielczego”

19 kwietnia odbędzie się seminarium nt.„Nowe obowiązki i regulacje na rynku obsługi gotówki w praktyce banku spółdzielczego”.

Uczestnikami będą przedstawiciele sektora bankowości spółdzielczej i banków komercyjnych oraz firmy zapewniające logistykę gotówki i dostawcy technicznych rozwiązań dla sektora finansowego.

Impel Cash Solutions jest partnerem i uczestnikiem tego wydarzenia. Prezes Wojciech Wesoły, tym razem z ramienia Zarządu POFOG (Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki), będzie dodatkowo uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt.”Praktyczne aspekty wdrażania nowych regulacji w przetwarzaniu gotówki w oddziałach i sortowniach”.

Organizatorem seminarium jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji .

Więcej informacji o samym wydarzeniu można znaleźć tutaj:

seminarium