Impel Facility Services partnerem II Kongresu Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Obiektów Użyteczności Publicznej

Już po raz drugi Grupa Impel uczestniczyła w kongresie dot. bezpieczeństwa antyterrorystycznego obiektów użyteczności publicznej oraz była jednym z partnerów tego wydarzenia.
Dzień 21 i 22 listopada stanął pod znakiem bezpieczeństwa w najbardziej newralgicznych obiektach w Polsce. Środowisko naukowe miało okazje zderzyć się ze środowiskiem praktyków w branży bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że kongres przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie spotykają się duże ilości ludzi, szczególnie w dobie rosnącego zagrożenia terrorystycznego i coraz większego zagęszczenia ludności.

 

Panorama