Impel Security chroni Mondi Świecie S.A.

Wyłoniono firmę odpowiedzialną za ochronę zakładów papierniczych Mondi Świecie S.A. Impel Security ponownie wkracza do Świecia.

Mondi Świecie S.A. to jedna z liczących się firm papierniczych w Europie z 40-letnią tradycją, a jednocześnie największy pracodawca w regionie i część grupy kapitałowej o zasięgu międzynarodowym. W tym roku przedsiębiorstwo rozpoczęło proces ofertowy na ochronę fizyczną, do którego zaproszono 4 największe firmy ochrony w Polsce. Po długich negocjacjach zdecydowano się powierzyć kontrakt spółce Impel Security ze względu na transparentną ofertę, a także zagwarantowanie odpowiednich warunków płacowych dla pracowników ochrony i pracowników Zakładowej Straży Pożarnej. Ponadto wspólna praca nad zapisami umowy przyniosła rozwiązania korzystne dla obu stron.
Usługa świadczona przez Impel Security obejmuje fizyczną ochronę mienia zakładu oraz zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego przez Zakładową Straż Pożarną.
Warto wiedzieć, że dla obu firm jest to wznowienie 15-letniej współpracy po rocznej przerwie, w czasie której Mondi Świecie korzystało z usług innego dostawcy.