Impel Security Polska na Forum Przetargów Publicznych

Rok 2016 to czas wielkich zmian w zamówieniach publicznych. Znowelizowanie Ustawy Pzp wdroży unijne regulacje. Przygotowanie się do nadchodzącej zmiany jest niezwykle istotne dla wszystkich uczestników rynku – zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Dlatego też tegoroczna edycja Forum Przetargów Publicznych zgromadziła rekordową liczbę uczestników – ponad 400 osób.Forum to cykliczna konferencja poświęcona najbardziej aktualnym zagadnieniom w sferze zamówień publicznych. Jest swego rodzaju platformą wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych. To najważniejsze doroczne wydarzenie w kalendarzu interesariuszy zamówień publicznych, na którym obecność, dla osób na co dzień parających się zamówieniami, jest niemalże obowiązkowa.Impel Security już po raz trzeci uczestniczył w tym wydarzeniu w roli Partnera głównego. W trakcie spotkań z uczestnikami, na stoisku Impel Security i podczas warsztatów, nasi eksperci z Działu Sprzedaży Przetargowej mieli okazję nie tylko zaprezentować kompleksową ofertę naszej firmy, ale też przekazać praktyczne porady dotyczące prawidłowego kształtowania dokumentacji postępowania, co w następstwie miało niebagatelny wpływ na  podniesienie jakości realizacji usług ochrony. Formuła stoiska okazała się dobrą okazją zarówno do inicjowania dyskusji o bolączkach Zamawiających, jak i pozyskania ankiet od uczestników spotkania o praktykach stosowanych w przetargach. Eksperci Impel Security nie unikali dyskusji na tzw. „tematy trudne” – najczęściej polemizując w zakresie prawidłowości szacowania budżetu na realizację zamówienia oraz stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert.

W tym roku naszą aktywnośćw postaci stoiska informacyjnego i stolika eksperckiego poszerzyliśmy o tematyczny   portal ekspertochrony.pl. Serwis ma służyć przekazywaniu wiedzy specjalistycznej w dziedzinie zamówień publicznych na usługi ochrony, promowaniu dobrych praktyk branżowych oraz dzieleniu się informacjami o bieżących tendencjach rynkowych.

Dzięki temu Zamawiający mogą pozyskać dane niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące specyfiki oferowanych przez nas usług oraz mailowo zadać pytanie – powiedziała Joanna Filipiak, kierownik Działu Sprzedaży Przetargowej Impel Security Polska, uczestniczka Forum i jednocześnie Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Dzięki portalowi nasza firma lepiej zrozumie potrzeby Zamawiającego i będzie w stanie zaoferować oczekiwane przez niego rozwiązania za godziwe wynagrodzenie. Portal będzie sukcesywnie aktualizowany o nowe treści z zakresu zamówień publicznych i branży ochrony – dodała Joanna Filipiak.

–> POBIERZ RAPORT Z ANKIETY <–

Dodatkowo – specjalnie na Forum – została przygotowana gazeta „PZP – PRAKTYK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”, zawierająca praktyczne treści: stosowanie instytucji dialogu technicznego, omówienie problemowych zapisów w umowach, zasady sporządzenia prawidłowego planu wykonania usługi ochrony oraz podsumowanie najważniejszych planowanych zmian w Pzp. Dodatkową atrakcją gazety była krzyżówka, za której rozwiązanie można było odebrać nagrodę na stoisku.

Joanna Filipiak: Wielość i różnorodność realizowanych działań w obszarze przetargów publicznych, ma na celu aktywny udział w rynku oraz przewidywanie przyszłych zachowań potencjalnych klientów i planowanie kierunków działań Impel Security.Zamawiający doceniają naszą obecność na Forum – jest ona w ich oczach potwierdzeniem stosowania przez Impel wysokich standardów  - zarówno w zakresie respektowania obowiązującego prawa, jak i stosowania konkurencyjnych praktyk.

Forum Przetargów Publicznych Impel SecurityForum Przetargów Publicznych Impel SecurityForum Przetargów Publicznych Impel Forum Przetargów Publicznych 03