Impel Security Polska ze Świadectwami Bezpieczeństwa Przemysłowego

Spółka IMPEL Security Polska po raz kolejny spełniła wymagania stawiane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego uzyskała:

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „Tajne”
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „NATO SECRET”
  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych do klauzuli „ SECRET UE/EU”

Impel Security Polska posiada także Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”.

Certyfikaty te potwierdzają zdolność Spółki do realizacji usług w wielu instytucjach i gałęziach przemysłowych związanych z dostępem do informacji niejawnych krajowych jak i NATO oraz Unii Europejskiej.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Impel