Jakość potwierdzona certyfikatami.

Spółki z Jednostki Biznesowej Bezpieczeństwo w wyniku przeprowadzonego auditu nadzoru utrzymały certyfikaty na zgodność z wymaganiami norm w zakresie zarządzania jakością:
ISO 9001:2008 i  AQAP 2110:2009 oraz norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.
W maju 2015 roku miał miejsce audit weryfikacyjny, realizowany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą – Centrum Certyfikacji Jakości, w spółkach:

  • Impel Security Polska
  • Impel Provider Security Partner
  • Impel Cash Solutions
  • Impel Monitoring

Pozytywne wyniki audytu pozwalają utrzymać posiadane przez spółki certyfikaty zarządzania jakością, oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
Audit potwierdził, że stosowany przez spółki Zintegrowany System Jakości funkcjonuje poprawnie, jest utrzymywany i podlega ciągłemu doskonaleniu, a świadczony przez spółki poziom usługi zapewnia zadowolenie Klientów.

Sukces jest tym większy, że udało się nam przejść o jeden poziom wyżej w zakresie standardu AQAP i otrzymaliśmy rekomendację do otrzymania certyfikatu AQAP 2110:2009.

Dokładamy wszelkich starań, aby jakość usług ochrony była na jak najwyższym poziomie.

 

 certyfikat Impel Security Polska