Monitoring temperatur

Monitorowanie temperatur jest usługą, którą prowadzimy zdalnie z Centrum Monitorowania Alarmów. System czuwa nad zadanymi parametrami, przekazując stany alarmowe o przekroczeniach oraz raporty dla klienta, mówiące o zmianach temperatury w czasie.

Taka usługa z powodzeniem sprawdza się w Spółdzielniach i Wspólnotach Mieszkaniowych do kontroli wydatków i rozliczeń z dostawcą energii oraz w firmach przemysłowych. Dbanie o odpowiedni poziom temperatury w chłodniach jest szczególnie istotne w okresie letnim, gdzie panujące na zewnątrz temperatury mają wpływ na ogrzewanie ścian i dachów budynków i mogą wprowadzić zaburzenia w sterowaniu. Uniknięcie awarii i natychmiastowa reakcja liczą się tu bardzo, pomagają bowiem unikać wielomilionowych strat.

monitoring temperatur