Ochrona budowy – Impel zabezpiecza inwestycje STRABAG

Spółka Impel Provider Security Partner na przełomie 2014/15 roku podpisała cztery kontrakty ze STRABAG Sp. z o.o. i STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. należącymi do Grupy STRABAG w Polsce. Przedmiotem umów jest realizacja usług bezpośredniej ochrony fizycznej.

W ramach zawartych kontraktów utworzonych zostanie szacunkowo 78 posterunków, a usługi będą realizowane dla następujących projektów:

 • Obiekty drogowe: Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) – Płońsk (S10) odc. Nidzica – Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania:
  - Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy – od węzła Nidzica – Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)
  - Zadanie nr 2: od węzła Nidzica – Południe (bez węzła) do msc. Napierki;
 • Obiekty drogowe i mostowe: Budowa drogi ekspresowej S7 na terenie miasta Krakowa (tzw. „Trasy Nowohuckiej”) odcinek od węzła Drogowego Rybitwy (Christo Botewa) do węzła drogowego „Igołomska” wraz z przeprawą mostową przez rzekę Wisłę;
 • Obiekty drogowe i mostowe: Budowa obwodnicy m. Wielunia droga krajowa nr 8;
 • Obiekty drogowe i mostowe: Kontynuacja projektu i budowy autostrady A1 Stryków- węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65
  Zadanie I odcinek od 295+850 ( od węzła Stryków I bez węzła) do 310+000”.

W branży budowlanej koncentrujemy się się na zabezpieczaniu mienia i przestrzeganiu dyscypliny pracy, oferujemy:

 • kontrolę dostępu osób -  przepustki, uprawnienia do przebywania w strefach
 • kontrolę ruchu towarowego – zgodność  materiałów i sprzętu z dokumentacją
 • kontrolę zamknięć pomieszczeń i sprzętu
 • rejestrację czasu pracy
 • ochrona budowy – systemy monitoringu PPOŻ, SSWiN, CCTV
 • patrolowanie terenu budowy i  monitoring maszyn budowlanych
 • nadzór nad mieniem inwestora i podwykonawców
 • nadzór w zakresie przestrzegania przepisów BHP przez osoby przebywające na terenie budowy
 • udostępnienie transmisji wideo monitorującej postęp prac
IMG_2556