Poznańskie ZOO chronione przez Impel

Konsorcjum spółek Grupy Impel, w skład którego weszły Impel Provider Security Partner (lider), Impel Security Polska, Impel Monitoring oraz Impel Cash Solutions, podpisało umowę z Ogrodem Zoologicznym w Poznaniu.

Kontrakt obejmuje ochronę fizyczną osób i mienia Ogrodu, a także nadzór nad zwierzętami, czynności porządkowe oraz konwojowanie wartości pieniężnych. Ochrona ZOO rozpoczęła się 1 stycznia br. i zostanie zakończone 31 grudnia br.

ZOO w Poznaniu to kolejny tego typu obiekt pod ochroną Impel. Usługi ochrony realizujemy także w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu.