Ochrona Teatru Muzycznyego Capitol

Konsorcjum spółek Grupy Impel, w skład którego weszły Impel Security Polska, Impel Provider Security Partner i Impel Monitoring, podpisało kontrakt z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu.Przedmiotem umowy jest ochrona fizyczna Teatru  i monitorowanie systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiekcie.

Realizacja umowy rozpoczęła się w dniu 30 marca br. W przetargu pod uwagę brana była cena, jakość (poświadczona certyfikatem w zakresie systemu zarządzania jakością) oraz doświadczenie w świadczeniu usług ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej wraz z monitoringiem.Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu jest  teatrem miejskim – jednostką kulturalną Samorządu Miasta Wrocławia. Od 2006 roku Capitol jest także producentem Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

Ochrona teatru