Opinia biegłego rewidenta dotycząca planu połączenia

Spółka zgodnie z art.505 Kodeksu Spółek Handlowych umieszcza na stornie opinię biegłego rewidenta dot. Planu Połączenia Spółek Ad Akta S.A., Impel Safety S.A., HR for Business Sp. z o.o. oraz oświadczenie Zarządu Ad Akta S.A. o stanie księgowym spółki Ad Akta S.A. na dzień 1 kwietnia 2014 r.