Podsumowanie „6th Business Security Conference”

W  dniach 20-21 listopada 2014 r. w Warszawie odbyła się współorganizowana przez Impel Security konferencja „6th Business Security Conference” – największe wydarzenie w branży bezpieczeństwa biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja konferencji przebiegła pod hasłem „Change Your Business Perspective”. W ramach konferencji odbyło się 17 sesji poruszających szeroko rozumianą tematykę zapewniania bezpieczeństwa – począwszy od ochrony fizycznej, aż po zagadnienia bezpieczeństwa cybernetycznego. Tematy poszczególnych wykładów zostały dobrane w taki sposób, by inspirować i zachęcać do wprowadzania innowacji w biznesie, a także aby pokazać realne zagrożenia z jakimi na co dzień muszą zmierzyć przedsiębiorcy.
W pierwszym dniu konferencji panel przedpołudniowy poświęcony był sektorowi finansowemu. Don Randal, szef bezpieczeństwa Bank of England omówił kluczowe zagadnienia dotyczące przyszłości bezpieczeństwa sektora finansowego, a Audrius Šapola z SEB Banku skupił się na oszustwach i fałszerstwach w regionie państw bałtyckich. Polską optykę związaną z napadami na banki przedstawił zastępca dyrektora departamentu bezpieczeństwa Narodowego Banku Polskiego pan Bartosz Matysiak.Kolejny panel zdominowała tematyka rynku polskiego. Pan Jerzy Wysocki reprezentujący Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych poruszył zagadnienia pozacenowych kryteriów oceny ofert na usługi ochrony, a pan Marek Janke z Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” przedstawił sytuację polskiej branży security: zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, stawki minimalne oraz przyszłość loss prevention. Sesję zamknęła prelekcja współorganizatora konferencji pana Marcina Sawickiego z Impel Security Polska. Prezentacja dotyczyła zrealizowanej koncepcji zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem dużego przedsiębiorstwa z branży hutniczej.
Marcin Sawicki - Impel Security Polska

Marcin Sawicki – Impel Security Polska

Business Security Conference

Business Security Conference, Warszawa 2014

Równolegle uczestnicy konferencji mieli niepowtarzalną okazję do wzięcia udziału w kursie wykrywania i zwalczania oszustw finansowych. Zajęcia poprowadził stypendysta The University of Leicester School of Menagment Nigel Iyer posiadający ponad 25 letnie doświadczenie w walce z korupcją. Kurs zakończył się przyznaniem certyfikatu „The Fraud Detective” sygnowany przez firmy SASMA/SEPTIA. Popołudnie otworzyła prezentacja Marca Thienponta z Robrechts & Thienpont dotycząca metodologii zarządzania ryzykiem, a po nim wystąpił pan Bernard Galea. Szef bezpieczeństwa FM Logistic przedstawił kluczowe dla menadżerów security wskaźniki efektywności i rentowności. Panel zamknęła prelekcja pana Wernera Cooremana z DHL Express Europe prezentująca najnowsze trendy w zarządzania bezpieczeństwem. Drugi dzień konferencji rozpoczęły prelekcje brytyjskie. Peter Davies opowiadał o przestępczości internetowej a Bill Butler o standardach usług bezpieczeństwa z perspektywy regulatora rynku. W sesji popołudniowej prezentacje o bezpieczeństwie transportu lotniczego i kolejowego przedstawili szefowie bezpieczeństwa Polskich Portów Lotniczych i Polskich Kolei Państwowych, panowie Sebastian Michalkiewicz i Marian Ślimak.Konferencję zamknęły prezentacje dotyczące zmian na polskim rynku ochrony. Pan Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan przedstawił zmiany w przepisach o Zamówieniach Publicznych i ich wpływ na branżę ochrony. Z kolei pan Krzysztof Moszyński w swojej prezentacji skupił się na przedstawieniu silnych i słabych stron polskiego rynku ochrony.Podczas konferencji miała miejsce także premiera najnowszej na polskim rynku książki o wyzwaniach dla branży security – praca zbiorowa pt. „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku”. Każdy uczestnik otrzymał egzemplarz publikacji oraz miał możliwość poznać współautorów książki.6 edycja Business Security Conference była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania międzynarodowego dialogu dotyczącego znaczącej roli bezpieczeństwa w biznesie.