Impel skutecznie pomaga w organizacji imprez

Przygotowanie szkolenia, konferencji, kongresu, wyjazdu firmowego, meczu czy imprezy plenerowej to dla organizatora duże wyzwanie. Do skoordynowania jest wiele działań, z kilkoma lub nawet kilkunastoma dostawcami.

Uczestnikom należy zapewnić odpowiednio przygotowane miejsce, poczęstunek, a jeśli impreza odbywa się w plenerze, catering dojazdowy nierzadko z pełną obsługą.

Przy imprezach masowych liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział (wykonawcy, goście, obsługa techniczna, loża VIP, itd.).

Na miejscu imprezy mogą zdarzyć się różne przypadki, od niepogody do nieprzewidzianych problemów technicznych. Z tym wszystkim organizator musi sobie poradzić.

Warto zatem odciążyć się powierzając odpowiedzialność za kilka obszarów w jeden ośrodek podwykonawczy.

Impel oferuje pełne wsparcie w postaci:

  • zapewnienia bezpieczeństwa
  • utrzymania czystości w miejscu przed i po zakończeniu imprezy
  • dostarczeniu posiłków wg dowolnie skomponowanego menu
  • zorganizowania punktu pomocy medycznej wraz z ambulansem
Więcej szczegółów na imprezy360.impel.pl
Impel_organizacja imprez masowych_banery internetowe25