Pracownicy ochrony wykryli kradzieże wewnętrzne w markecie

W lipcu br. pracownicy Impel Security Polska pełniący służbę w zakontraktowanych marketach na terenie Warszawy dokonali wykrycia dwóch kradzieży wewnętrznych.

Pracownicy służby ochrony wykryli, że za kradzieże asortymentu sklepu odpowiedzialny jest jeden z zatrudnionych tam pracowników. W drugim przypadku sprawa miała znamiona zorganizowanej grupy przestępczej. Złodziejem okazał się pracownik agencji pracy tymczasowej świadczącej usługi dla Klienta, który współpracował z innymi złodziejami, ułatwiając im dostęp do towaru. W obu przypadkach sprawcy zostali ujęci i przekazani policji.

„Kradzieże wewnętrzne są bardzo trudne do wykrycia, a ich ujawnienie przez ochronę jest bardzo istotne z punktu widzenia Klienta, gdyż nie wiadomo jak długo proceder trwał i ile osób brało w tym udział. Pracownicy ochrony Impel Security Polska, którzy byli zaangażowani w te działania otrzymają zgodnie z umową dodatkową gratyfikację finansową od Klienta.” – komentuje Tomasz Kozłowski, menedżer ds. sieci i obiektów handlowych, odpowiedzialny za kontrakt w w/w marketach.