Pracownik Impel Security ratuje ranną kobietę na dworcu w Lesznie

3 stycznia, ok. godz. 12:30 na terenie Dworca w Lesznie doszło do szeroko opisywanego w mediach zdarzenia napaści na niepełnosprawną kobietę, poruszającą się na wózku inwalidzkim.

Napastnika, który zepchnął poszkodowaną z peronu na torowisko, a następnie zadawał ciosy w głowę kamieniem, zatrzymała Policja.

W zdarzeniu bezpośrednio brał udział pracujący na terenie dworca pracownik ochrony Impel Security Polska.

Udzielił rannej pierwszej pomocy i – wraz z Policją – usilnie próbował zatamować krwawienie do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Dzięki jego szybkiej reakcji nie doszło do tragedii. Po przybyciu pogotowia ratownicy medyczni podjęli dalsze czynności, a następnie przewieźli ranną do szpitala.

Gratulujemy postawy godnej naśladowania. Za trafną ocenę sytuacji i natychmiastowe podjęcie odpowiednich działań Pan Sebastian otrzymał specjalne podziękowania.

Pracownicy ochrony w takich miejscach jak dworce kolejowe, odpowiadają za bezpieczeństwo obiektu, pomagają także w sytuacjach zagrożenia życia. Bardzo często są pierwsi na miejscu zdarzenia. Rozpoczynają akcje ratunkowe, udzielają pierwszej pomocy i wzywają służby medyczne, Policję i straż pożarną.