System bezpieczeństwa centrów handlowych oparty jest zazwyczaj na kilku filarach: posterunkach ochrony fizycznej, zabezpieczeniach mechanicznych i systemach technicznych (kamery, czujki alarmowe, systemy ppoż). Jednak różnorodność zagrożeń pojawiających się w Centrum handlowym takich jak: kradzieże, awarie techniczne, pożar, akty wandalizmu, żebractwo, zakłócenia porządku czy zagrożenia dla życia ludzkiego – zasłabnięcia, napady padaczki czy zawał serca – pokazuje, że taki system nie jest rozwiązaniem idealnym.

Impel Security Polska realizuje program BEZPIECZNE CENTRUM HANDLOWE polegający na wyposażeniu najemców w piloty napadowe podłączone do lokalnego Centrum monitoringu. Zastosowana technologia gwarantuje skuteczność przesyłania sygnałów oraz zapewnia niezwłoczne podjęcie reakcji w przeciwieństwie do modelu opartego wyłącznie o zewnętrzne grupy interwencyjne. Pracownicy ochrony są stale obecni na obiekcie i dzięki temu szybko docierają na miejsce zdarzenia gotowi do podjęcia działań. Mogą natychmiast udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, dokonać ujęcia lub zapobiec zakłóceniu porządku publicznego. Jeśli zachodzi taka konieczność wzywają dodatkowe wsparcie: policję, pogotowie ratunkowe, straż czy serwis techniczny.

Informacje o sposobie funkcjonowania Programu zawierają specjalne naklejki rozmieszczone w widocznych miejscach obiektu takich jak: ciągi komunikacyjne, parkingi, windy, toalety.


Program Bezpieczne Centrum Handlowe jest realizowany w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu. Opinię o jego funkcjonowaniu wyraził Maciej Sanetra, Dyrektor obiektu.

Pytanie: Dlaczego zdecydowali się Państwo wdrożyć Program Bezpieczne Centrum Handlowe?

MS: Każde rozwiązanie, które poprawia bezpieczeństwo Pasażu Grunwaldzkiego zwraca naszą szczególną uwagę zwłaszcza takie, które nie wymaga dużych nakładów finansowych a przynosi natychmiastowy efekt. Instalacja przycisku napadowego w wybranych sklepach nie tylko znacznie przyśpieszyła, ale również poprawiła skuteczność reakcji pracowników ochrony Centrum. Uczyniła ją bardziej zorganizowaną, kompleksową – jednym słowem profesjonalną.
infografika BCH X2015

Pytanie: Czy dla Zarządcy Centrum handlowego wdrożenie tego Programu było kłopotliwe?

MS: Absolutnie nie. Wdrożenie nie było kłopotliwe i nie wiązało się z żadnymi utrudnieniami ani w funkcjonowaniu ochrony ani całego Centrum.

Pytanie: Jak z perspektywy czasu ocenia Pan efektywność Programu? Co tak naprawdę zyskali klienci ?

MS: Myślę, że Program jest naszym wspólnym sukcesem – agencji ochrony Impel Security
i Pasażu Grunwaldzkiego. Dziś nie wyobrażam sobie funkcjonowania ochrony obiektu bez wsparcia chociażby w postaci technicznych rozwiązań Programu. Zyskali na nim nie tylko nasi najemcy i ich pracownicy, ale również sami Klienci. Świadomość, że ,w ciągu kilkudziesięciu sekund od naciśnięcia odpowiedniego przycisku na pilocie, pracownicy ochrony przybiegną z pomocą, zapewnia naprawdę ogromny komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Pytanie: Czy wdrożenie takiego programu wpływa na wizerunek obiektu? Jeśli tak  proszę wskazać w jaki sposób?

MS: Wdrożenie Programu może pozytywnie wpływać na wizerunek Centrum pod warunkiem, że prawdziwi jego beneficjenci znają założenia i mają pełną świadomość płynących z niego korzyści. Z reguły Klienci dowiadują lub przekonują się o tym dopiero w sytuacji kryzysowej, kiedy zostają mile zaskoczeni szybkością i skutecznością reakcji pracowników ochrony. W takich sytuacjach Centrum handlowe może być postrzegane jako nowatorskie, wychodzące naprzeciw wyzwaniom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa swoich pracowników i Klientów.

Pytanie: Czy poleciłby Pan ten program innym obiektom handlowym ?

MS: Zdecydowanie tak.

Opiekunem i pomysłodawcą Programu jest Krzysztof Sofiński, Z-ca Dyrektora Oddziału Impel Security Polska: bardzo nas cieszy pozytywna opinia Klienta. Pasaż Grunwaldzki jest flagowym obiektem Programu Bezpieczne Centrum Handlowe. Potencjalnych Klientów zapraszamy na wizytację Pasażu, by naocznie mogli sprawdzić funkcjonowanie systemu i poznać płynące z niego korzyści. Mamy świadomość, że Program wymaga rozwoju i jesteśmy otwarci na jego rozbudowę oraz adaptację do lokalnych potrzeb. Tylko w ten sposób rozwiązanie nadąża za postępem technologii i spełnia podstawową funkcję – skutecznie poprawia bezpieczeństwo. Takie rozwiązanie uatrakcyjnia obiekt handlowy dla obecnych i potencjalnych najemców a także dla Klientów. Obserwujemy ten trend po rosnącej ilości zapytań z rynku.

 

Usługi dla sektora HANDEL i USŁUGI – czytaj więcej