Bezpieczeństwo obiektów handlowych

Branża handlowa przeżywa nieustanny rozwój. Wciąż powstają nowe centra handlowe, w których lokują się super i hipermarkety oraz sklepy sieciowe i punkty usługowe.
Zapewnienie bezpieczeństwa takiego obiektu musi uwzględniać istniejące zagrożenia jak np.: położenie (często w centrum i w bliskiej okolicy dworca), ogromne natężenie ruchu i ogólną dostępność dla każdego, co z kolei czyni je łatwym łupem dla ataków terrorystycznych.

By skutecznie przeciwdziałać wszystkim tym ryzykom system ochrony obiektu handlowego musi spełniać kilka funkcji. Po pierwsze klient zarządzający obiektem musi mieć pewność powierzenia bezpieczeństwa w ręce doświadczonego i profesjonalnego dostawcy, który dba o należyty wizerunek obiektu i zgodnie z zapotrzebowaniem modyfikuje system ochrony Po drugie klient obiektu musi mieć poczucie bezpieczeństwa, aby w spokoju robić zakupy i korzystać z oferowanych usług – zarówno w samym budynku jak i na przyległych do niego terenach np. na parkingu. Po trzecie – zapewnić kompetentnych pracowników ochrony. Muszą to być osoby odpowiedzialne, komunikatywne, zorientowane w topografii obiektu oraz obowiązujących procedurach, chętne do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności.
Aktywna i skuteczna służba na obiekcie handlowym to wiele godzin szkoleń zarówno praktycznych jak i teoretycznych.
Aby sprostać tym wymaganiom niezbędne są satysfakcjonujące płace i efektywny system motywacyjny nagradzający wszelkie przejawy zaangażowania oraz proaktywność.

Bezpieczeństwo obiektu handlowego to w skrócie – przewidywanie zagrożeń i minimalizowanie strat, przestrzeganie procedur i dbanie o wizerunek obiektu.
Jak te zasady są realizowane w praktyce?
Tomasz Kozłowski, Dyrektor ds. Klientów Strategicznych, opiekun kontraktów handlowych:
Podstawą skutecznego systemu ochrony jest stała komunikacja i współpraca z klientem – często w porozumieniu z policją, strażą pożarną oraz pogotowiem ratunkowym. Skala realizowanych przez nas zadań jest ogromna – od sprawowania ochrony fizycznej o charakterze prewencyjnym poprzez stały nadzór systemów monitoringu i instalacji ppoż. po działania mające na celu zapobieganie stratom, realizowane w porozumieniu z klientem. Do nich należą np. w supermarketach – wózki kontrolne i sprawdzanie szafek pracowniczych, nadzór nad strefą dostaw a także metodyczna weryfikacja stanów inwentaryzacji połączona z wyrywkową kontrolą towarów na półkach. Wszystkie te działania pozwalają ograniczać kradzieże wewnętrzne i zewnętrzne. W centrach handlowych ciężar aktywności służb ochrony  skupia się na dyskretnym zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich osób obecnych w obiekcie. Nasi pracownicy są czujni i uważni na wszelkie nieprawidłowości. Potrafią udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, zaopiekować się zagubionym dzieckiem i w razie potrzeby zadbać o sprawną ewakuację całego obiektu. Kompetencje personelu budujemy świadomie i w sposób długotrwały. Dzięki temu możemy się pochwalić uratowaniem ludzkiego życia czy zatrzymaniem osób poszukiwanych przez policję. Takie sukcesy nie są dziełem przypadku.

link do artukułu: bezpieczeństwo obiektów handlowych