Bezpieczniejszy rok 2014

Policja przeanalizowała statystyki z roku 2014 pod względem bezpieczeństwa i wskazując trendy charakteryzujące miniony rok – spadek liczby przestępstw kryminalnych, coraz częściej ujawniane przestępstwa gospodarcze oraz wysoką wykrywalność sprawców.

Spadła liczba poważnych przestępstw kryminalnych (zabójstwa, rozboje z bronią lub niebezpiecznym narzędziem), jak też przestępstw mniej groźnych w skutkach  (drobne kradzieże lub uszkodzenia mienia).
W 2014 liczba wszystkich przestępstw wyniosła 915 083 czyli o 14%  mniej niż rok wcześniej. Spadek widać na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia (2004 – 2014). Dla porównania w jeden dzień z 2004 r. – średnia liczba przestępstw wynosiła 4003,  natomiast w jeden dzień z 2014 średnia liczba przestępstw to 2507.

Spadki odnotowano w następujących grupach:

 •     przestępstwa kryminalne – spadek liczby przestępstw o 11%
 •     bójki i pobicia – spadek liczby przestępstw o 21%
 •     przestępstwa rozbójnicze – spadek liczby przestępstw o 32%
 •     uszkodzenie rzeczy – spadek o 18%
 •     uszczerbek na zdrowiu – spadek o 3%
 •     kradzież z włamaniem – spadek o około 10%
 •     kradzież cudzej rzeczy – spadek o 19%
 •     kradzież samochodu – spadek o 9%
 •     przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  •  zabójstwa – spadek o 7%
  • gwałty – spadek o 2%
 •     przestępstwa drogowe – spadek o 38
  • wypadki – doszło do 34 694 wypadków – o 691 mniej niż w 2013.
  • liczba ofiar śmiertelnych -  zginęło 3 171 osób, o 120 osób mniej niż w roku 2013
  • liczba osób rannych – 42 177 rannych,  o 1294 osoby mniej niż w 2013 roku

O 5,5% wzrosła liczba przestępstw gospodarczych- z 154 592 w 2013 roku do 163 080 w 2014 roku.

Wykrywalność ogółu przestępstw  wynosi 66,7%, oznacza to, że w przypadku dwóch na trzy przestępstwa wskazany zostaje podejrzany o ich popełnienie i zostają mu przedstawione zarzuty karne. Ogólna liczba podejrzanych w 2014 roku wyniosła 363 582 osoby.

W Polsce żyje się bezpiecznie
Badanie opinii społecznej CBOS pokazuje, że 70 % respondentów uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. Dodatkowo 90% Polaków twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnim dwudziestoleciu. 72,4 % Polaków dobrze ocenia pracę policjantów w miejscu zamieszkania (Polskie Badanie Przestępczości) podczas gdy wg. badań EUROSTATU opublikowanych w zeszłym roku, tylko 6,4 % Polaków obawia się przemocy, przestępczości lub wandalizmu. Stawia to Polskę, wspólnie z Litwą, na drugim miejscu wśród najbezpieczniejszych państw UE.

/źródło: www.policja.pl oraz www.msw.gov.pl/