Praktyki stosowane w zamówieniach publicznych na usługi ochrony

Miesięcznik Przetargi Publiczne opublikował kompendium o praktykach stosowanych w zamówieniach publicznych na usługi z branży bezpieczeństwa. Publikacja obejmuje komentarze, artykuły, raporty z analiz branżowych oraz opisuje tendencjerynkowe rzutujące na realizację usług na rzecz zamawiających publicznych.

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost sektora usług ochrony, a praktyki stosowane przez zamawiających i wykonawców nie gwarantują w pełni właściwego poziomu realizacji zamówień, konieczne wydaje się wskazanie zarówno negatywnych zjawisk, jak i przykładów dobrych praktyk.

DIALOG TECHNICZNY W USŁUGACH OCHRONY

ZAMÓWIENIA NA USŁUGI OCHRONY. KRYTERIA POZACENOWE.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. OCHRONA OSÓB I MIENIA.