Zamówienia publiczne na usługi ochrony w 2013 r. – część 2

Druga część raportu publikowanego w miesięczniku „Przetargi Publiczne” dotycząca zamówień publicznych zorganizowanych w 2013r. na usługi ochrony.

W raporcie omawiana jest wartość rynku przetargów na usługi ochrony w poszczególnych województwach, według branż zamawiającego oraz stawek za roboczogodzinę w zależności od branży.

Zamówienia_publiczne_usługi_ochrony_2013_cz.2