Zarząd spółki Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118:

Mirosław Greber – Prezes Zarządu

Ewa Górska- Herezo – Wiceprezes Zarządu

Leszek Zając - Wiceprezes Zarządu

Jarosław Kot – Wiceprezes Zarządu

Alicja Mycek – Wiceprezes Zarządu

Sławomir Gawiński – Wiceprezes Zarządu