Zarząd spółki Impel Security Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118:

Jarosław Kot – Prezes Zarządu

Sławomir Gawiński – Wiceprezes Zarządu

Alicja Mycek – Wiceprezes Zarządu

Piotr Regulski – Wiceprezes Zarządu

Leszek Zając - Wiceprezes Zarządu

Bartosz Żurakowski - Wiceprezes Zarządu