Ochrona techniczna i fizyczna – bezpieczeństwo w każdej branży

Działamy kompleksowo, gwarantując bezpieczeństwo osób i mienia w każdych okolicznościach. Oferta ochrony technicznej i fizycznej Impel obejmuje m.in. takie sektory i branże, jak:

  • Biurowce i mieszkalnictwo – w tym usługa recepcyjna, monitoring, kontrola dostępu,
  • Budownictwo – ochrona budowy,
  • Ochrona finansów – cash security, konwojowanie,
  • Handel i usługi – w tym m.in. monitoring obiektu,
  • Hotele i restauracje – systemy alarmowe, nadzór bieżący, usługa recepcyjna itp.,
  • Zabezpieczenia imprez masowych,
  • Przemysł – ograniczanie zagrożeń i strat (loss prevention),
  • Sektor publiczny – ochrona fizyczna i techniczna, ochrona informacji niejawnych i in.,
  • Transport i logistyka – monitoring pojazdów, czuwanie nad bezpieczeństwem łańcucha dostaw.

Sprawdź ofertę usług ochrony dla swojej branży:

biurowce i mieszkalnictwo Biurowce i mieszkalnictwo budownictwo Budownictwo instytucje finansowe kopia Finanse handel i usługi Handel i usługi hotele i restauracje Hotele i restauracje sektor publiczny Sektor publiczny przemysł Przemysł transport i logistyka Transport i logistyka imprezy masowe Ochrona Imprez masowych