Bezpieczeństwo firmy i domu

 

ROZUMIEMY PAŃSTWA BIZNES

Chroniąc budynki mieszkalne i biurowce obejmujemy je kompleksowym systemem zabezpieczeń na wypadek zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych. Skupiamy się na działaniach prewencyjnych, aby 
nic nie zakłóciło prawidłowego działania obiektów. Zapewniamy naszym Klientom bezpieczeństwo w firmie i w domu poprzez:

  • systemy monitoringu zapobiegające włamaniom, kradzieżom i wtargnięciom osób nieupoważnionych,
  • system kontroli dostępu – weryfikację pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z obiektu oraz kontrolę poruszania się osób na jego terenie,
  • pełną obsługę recepcyjną.

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA BIZNESU

  • nieinwazyjne zapewnienie bezpieczeństwa – ochrona w tle,
  • wzmocnienie dobrego wizerunku, prestiż posiadania dedykowanej ochrony,
  • wyszkoleni pracownicy odpowiadający indywidualnym wymaganiom np. ze znajomością języka obcego.