Ochrona imprez masowych

ROZUMIEMY PAŃSTWA BIZNES

Świadczymy profesjonalne usługi zabezpieczenia imprez masowych. Chroniliśmy ponad 600 000 osób podczas UEFA EURO 2012

Ochrona imprez masowych przez Impel zapewnia zintegrowane podejście do zarządzania bezpieczeństwem. Podchodzimy w sposób indywidualny i profesjonalny do zabezpieczenia każdej tego rodzaju imprezy.

Nasze usługi obejmują:

  • pełne zabezpieczenie terenu i dbałość o uczestników imprezy,
  • skupienie zarządzania i koordynowania służb w rękach Project Menedżera,
  • szeroko zakrojoną współpracę wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA BIZNESU

Europejski standard szkolenia pracowników ochrony imprez masowych S.T.E.W.A.R.D.:

   Szkolenia służb informacyjno – porządkowych wg europejskich standardów

   Troska o bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników imprez

   Efektywność działania – kompleksowa obsługa organizatora zapewniająca najlepszą jakość

   Współpraca – zintegrowane, projektowe podejście angażujące wszystkie podmioty i służby

   Aktywna, dynamiczna analiza ryzyka

   Rozsądek w rozplanowaniu, dowodzeniu i sposobach działania STEWARDÓW

   Dialog, De-eskalacja, zDecydowanie – filozofia zapewniania poczucia bezpieczeństwa