Ochrona fizyczna osób i mienia

Firma Impel zapewnia ochronę fizyczną osób i mienia. Zabezpieczamy obiekty chronione, uniemożliwiając wtargnięcie na nie osobom niepowołanym. Czynnie współpracujemy z policją i służbami porządkowymi, dbając o bezpieczeństwo, ład i porządek.

  Ochrona fizyczna osób i mienia

Ochrona fizyczna osób i mienia

SAFETY PLUS

Indywidualnie konfigurowana usługa bezpieczeństwa, której celem jest poprawa jakości i skuteczności realizowanych zadań ochronnych. Na podstawie szczegółowego audytu bezpieczeństwa część zadań pracowników ochrony zostaje przejęta przez systemy techniczne.

imprezy_masowe-01

OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu uczestnikom różnorodnych imprez o charakterze masowym, sportowym, artystycznym lub rozrywkowym poprzez podejmowanie czynności ochronnych realizowanych przez pracowników ochrony (stewardzi, służby informacyjne, służby porządkowe) z wykorzystaniem wsparcia technicznego. Więcej informacji tutaj.

 

ochrona_VIP-01

OCHRONA OSÓB VIP

Zapewnienie chronionej osobie bezpieczeństwa niezależnie od miejsca i sytuacji w jakiej się znajduje. Usługa obejmuje przeciwdziałanie próbom przestępstw i wykroczeń w odniesieniu do chronionej osoby, a także podejmowanie niezbędnych działań w celu ochrony zdrowia i życia klienta.

travel-01

TRAVEL SECURITY

Usługa bezpieczeństwa podróży służbowych ograniczająca możliwość wystąpienia zagrożeń. Pakiet obejmuje przygotowanie podróży (plan/logistyka podróży) i zapewnienie bezpieczeństwa w czasie podróży oraz w miejscu docelowym (w tym monitoring incydentów). Usługę  realizują wykwalifikowani pracownicy posiadający doświadczenie w służbach specjalnych.

recepcja-01

SERWIS RECEPCYJNY

Profesjonalna obsługa recepcji/sekretariatu, w tym zarządzanie korespondencją, rozmowami telefonicznymi, gospodarka kluczami, zastępstwa – w przypadku absencji chorobowej. Usługę realizują wykwalifikowani i przeszkoleni w zakresie realizowanych obowiązków pracownicy.

lotniska-01

OCHRONA PORTÓW LOTNICZYCH

Obsługa stanowisk kontroli bezpieczeństwa pasażerów z użyciem technicznych (bramki, wielkogabarytowe skanery) lub manualnych środków w celu identyfikacji i/lub wykrywania przedmiotów zabronionych. Kontrola bezpieczeństwa obejmuje dokumenty pokładowe 
i bagaż.

sufo-02

SUFO (Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne)

Zabezpieczenie obiektów obowiązkowej ochrony o szczególnym znaczeniu dla obronności państwa. Usługę realizują wyselekcjonowane grupy pracowników kwalifikowanych z pozwoleniami na broń.

pozar-01

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Uzupełnienie działań realizowanych w ramach ochrony fizycznej. Wykorzystujemy własne zastępy straży wyposażone w profesjonalny sprzęt gaśniczy.