Monitoring to usługa polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa obiektom stałym i ruchomym poprzez reagowanie na sygnały alarmowe wysyłane przez urządzenia monitorujące chronione obiekty.

Główne korzyści dla klienta korzystającego z monitoringu:

 •  ograniczenie kradzieży,
 •  uszczelnienie systemu ochrony oraz skuteczne wzmocnienie działań ochrony fizycznej,
 •  efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na bezpieczeństwo,
 •  nadzór i zarządzanie flotą on-line,
 •  zniżki w ubezpieczeniu floty samochodowej,
 •  możliwość odliczania VAT od pojazdów dzięki prowadzeniu elektronicznej ewidencji eksploatacji pojazdu.

Monitoring pojazdów

Usługa monitoringu pojazdów zapewnia bezpieczeństwo kierowcy, pojazdu oraz przewożonego ładunku. W ramach usługi wyróżniamy:

 • aktywną ochronę pojazdów – system powiadamia o zagrożeniu pojazdu, a w razie kradzieży ułatwia szybkie jego odzyskanie,
 • zarządzanie flotą – usługa umożliwia  wielowymiarową kontrolę i analizę efektywności oraz kosztów działania floty pojazdów. Produkt dedykowany jest do obsłudze floty pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych, maszyn budowlanych i drogowych. Dzięki licznym czujnikom zlokalizowanym w pojeździe możliwy jest odczyt szeregu parametrów pojazdu -  od informacji o włączeniu i wyłączeniu silnika, precyzyjnej lokalizacji pojazdu po informacje o obrotach silnika, a nawet: dane o średnim spalanie.

 

W monitoringu samochodów stosujemy m.in. monitoring GPS.

Zalety monitoringu GPS:

 •  generowanie oszczędności w kosztach użytkowania i zarządzania flotą samochodową,
 • dane dostępne on-line z indywidualnego konta w bezpiecznym systemie obsługi floty,
 • transmisja danych z nadajników GPS zamontowanych w pojazdach,
 • transmisja GPSR dostarcza informacji o: pozycji, prędkości, ilości paliwa w baku, prędkości lub postoju,
 • dostęp do danych historycznych,
 • powiadomienia e-mail o przekroczeniach,
 • możliwość przekładania nadajnika bez dodatkowych kosztów,
 • dogodne raportowanie (excel lub PDF).
ZAPEWNIAMY system pełnej kontroli parametrów pojazdu z opcją rozliczania opłat kosztów monitoringu GPS razem z wydatkami paliwowymi.GPS schemat GPS

Monitoring obiektów stałych

 

Monitoring obiektów stałych polega na kontroli sygnału z lokalnych systemów alarmowych oraz na działaniu grupy Interwencyjnej w przypadku odbioru sygnału o włamaniu, napadzie lub innym niepożądanym zdarzeniu. Sygnały z poszczególnych urządzeń przesyłane są drogą radiową i satelitarną, co zapewnia ciągłość transmisji. W przypadku odebrania sygnału alarmowego gromadzone informacje umożliwiają podjęcie działań przez grupy interwencyjne. Monitoring obejmuje również serwis i konserwację systemów bezpieczeństwa.

W ramach usługi:
• całodobowa weryfikacja sygnałów alarmowych przez Operatorów w Alarmowym Centrum Odbiorczym,
• natychmiastowa reakcja patrolu,
• wideo weryfikacja obiektu,
• montaż oraz konserwacja systemów alarmowych,
• możliwość instalacji systemu kamer,
miejsce wyjazdu grupy patrolowej.

Monitoring wizyjny

 

Umożliwia zdalną weryfikację otrzymanego sygnału alarmowego poprzez dedykowany system transmisji video. Główna idea i funkcjonalność usługi polega na przekazywaniu „na żądanie” i udostępnianiu obrazów z systemu telewizji dozorowej zainstalowanego w chronionym obiekcie lub z kamer bezpośrednio podłączonych do urządzenia transmisyjnego. Obrazy z obiektu są transmitowane w czasie rzeczywistym i kontrolowane przez operatorów Alarmowego Centrum Odbiorczego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości operator weryfikuje zdarzenie i podejmuje stosowne działania, np. kieruje Grupę Interwencyjną, policję lub – zgodnie z procedurą – powiadamia wskazane osoby.