Przemysł – Ochrona obiektów przemysłowych

Chronimy ponad 1 700 obiektów przemysłowych, hut i kopalń.

ROZUMIEMY PAŃSTWA BIZNES

Jesteśmy cenionym i wiarygodnym partnerem dla Klientów z branży przemysłowej i wydobywczej. Dzięki odpowiednim systemom oraz doświadczonemu personelowi możemy zapewniać pełną ochronę osób i mienia na terenie chronionych obiektów. Skupiamy się na ograniczaniu zagrożeń i strat (loss prevention).

Kompleksowa oferta firmy Impel Security Polska obejmuje szereg usług świadczonych w zakresie:

  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie chronionym,
  • kontroli ruchu osobowego i towarowego,
  • monitorowania systemów alarmowych, CCTV i PPOŻ,
  • bezpieczeństwa dokumentacji – przechowywania, digitalizacji, archiwizacji i niszczenia dokumentów,
  • zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla obiektów podlegających obowiązkowej ochronie (SUFO).

KORZYŚCI DLA PAŃSTWA BIZNESU

  • wiarygodna ocena ryzyk i zdefiniowanie obszarów powstawania strat
  • efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na bezpieczeństwo
  • uzyskanie oszczędności z tytułu minimalizacji strat